Image
Top
Navigation

 

Opgaven lød:
Design en ny økologisk sodavand for Frem bryggerierne.

Da det vigtigste budskab i designet var økologi, besluttede vi ret tidligt i processen at gi’ den et helt nyt navn. Vi fandt derfor på navnet Ribe, da det er her Frem bryggerierne ligger. Navnet Ribe betød oprindeligt stribe. Det kommer af det stribede landskab, skabt af lange smalle marker, man blev mødt af for hundrede af år siden når man ankom til Ribe egnen. Byen er også kendt for sin domkirke og vadehavet der huser noget af scandinaviens mest spændende dyreliv. Alle de små historier og symboler sammen med håndtegnede illustrationer har vi integreret i designet for understøtte det landlige og økologiske i Ribe sodavanden.

 

The case: 
Design a new eco soda for the brewery “Frem”.

As the product is ecological and therefor had to stand out from the rest of the Frem soda family, we decided to create a hole new brand that could tell a different story. We came up with the name Ribe which is the name of the country side, where the soda is actually produced. The name Ribe originally meant “stripe” because of the long narrow fields, you where met by, hundreds of years ago, when you arrived in that area. The city also has one of the few cathedrals in Denmark and is surrounded by some of the most amazing wildlife in Scandinavia. We have put all of these little symbols and stories and hand drawn illustrations into the design to support the ecological and landly feeling of the soda

 

IMG_6747

 

 

IMG_6770