Image
Top
Navigation

Roseville Naturopathic

 

Roseville logoet designede jeg, i min tid hos PDC creative i Sydney. Kunden var en Naturapatisk klinik i det nordlige Sydney. Da naturapati på en gang, både er alternativt og en anelse eksklusivt (pga. de dyre produkter og kosultationer), skulle logoet selvsagt have en del modstridende signaler. Løsningen blev derfor et spa/wellness udtryk igennem skriften og over den, en kvinde i en løs kjole der i samspil med nogle asymetrisk placerede blade, skaber noget der kan tolkes som et træ eller energi der sendes ud igennem hendes hænder.
“Naturopati eller naturopatisk medicin, er en form for alternativ medicin baseret på troen på vitalisme og en særlig energi, som kaldes vitalenergi der styrer alle de kropslige processer som stofskifte, reproduktion, vækst og tilpasning. Naturopati bygger på en holistisk tilgang og tilskynder minimal brug af kirurgi og medicin.”

 

I designed the Roseville logo, during my time at PDC creative. The client was a Naturopathic clinic in North Sydney. Since Naturopathy is both  alternatively and slightly exclusiv (due to. the expensive products and kosultations), the logo would obviously have some contradictory signals. The solution was therefore a spa / wellness expression through the typography, and above that a woman in a loose dress that interact with some asymmetrical placed the leaves, creating something that can be interpreted as a tree or energy sent out through her hands.
“Naturopathy, or Naturopathic Medicine, is a type of alternative medicine based on a belief in vitalism, which posits that a special energy, called vital energy, guides the bodily processes such as metabolism, reproduction, growth, and adaptation. Naturopathy favors a holistic approach and encourages minimal use of surgery and drugs.”